poniedziałek, 3 czerwca 2013

Jak się zachować na sali sądowej


Wszyscy doskonale wiedzą jak ważne jest, żeby nasze zachowanie było adekwatne do sytuacji, w której się znajdujemy. Powyższe jest zwłaszcza istotne w sądzie, albowiem strony chciałaby na sądzie wywrzeć najlepsze wrażenie. Tymczasem strony nie wiedzą: przy której ławce powinny zająć miejsce, kiedy mogą zabrać głos oraz czy powinny stać, czy też mogą siedzieć. Problemu z zachowaniem na rozprawie nie mają oczywiście strony występujące z profesjonalnym pełnomocnikiem, który zarówno przed wejściem na sale udzieli wszelkich niezbędnych porad, a w toku rozprawy wytłumaczy jak należy się zachować. Wystarczy bowiem, żeby siąść tam gdzie siada pełnomocnik i pozwolić mu reprezentować mocodawcę. Co zaś w przypadku, gdy strona postanowiła nie korzystać z pomocy profesjonalisty? Wówczas pomoc można odnaleźć w treści rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych [Dz.U. Nr. 38, poz 249].

Gdzie usiąść?Zgodnie § 80 ust. 5 rozporządzenia należy pamiętać, że:

- powód, wnioskodawca lub przedstawiciel społeczny zajmują miejsca przed stołem sędziowskim po prawej stronie sądu,

 -oskarżony, pozwany i inni uczestnicy postępowania - po lewej stronie sądu,

- interwenient uboczny zajmuje miejsce obok strony, do której przystąpi.

Jak się zachowywać?

Przed wszystkim należy zachowywać podstawowe zasady kultury osobistej. Dodatkowo należy pamiętać, że wszyscy obecni na sali rozpraw, nie wyłączając uczestniczących w posiedzeniu prokuratora (oskarżyciela publicznego) i protokolanta, powstają z miejsc w czasie wejścia sądu na salę, odbierania przez sąd przyrzeczenia, ogłaszania wyroku oraz w czasie opuszczania sali przez sąd.

Dodatkowo w czasie posiedzenia każda osoba powstaje z miejsca, gdy przemawia do sądu lub gdy sąd zwraca się do niej. W uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza gdy przemawiają za tym względy zdrowotne, długotrwałe składanie zeznań lub konieczność prawidłowego utrwalenia dźwięku albo obrazu i dźwięku, przewodniczący posiedzenia może zezwolić na pozostawanie w pozycji siedzącej.

Kiedy i co można mówić?

Należy pamiętać, że głosu udziela sędzia przewodniczący. Dlatego też jeżeli strona chce zabrać głos to powinna najpierw w sposób grzeczny zasygnalizować taką okoliczność i poczekać, aż będzie mogła przemówić.

Odpowiedź na pytanie „co można mówić” jest prosta – wszystko co jest istotne dla sprawy. Co zaś jest ważne zależy oczywiście od przedmiotu toczącego się postępowania sądowego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz