czwartek, 6 czerwca 2013

Opłata od wpisu do Krajowego Rejestru SądowegoRejestr przedsiębiorców

wpis spółki handlowej lub innego przedsiębiorcy
500 zł opłata stała
+ 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
rejestracja zmian w KRS
250 zł opłata stała
+ 250 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym Gospodarczym
Sprawozdanie finansowe
40 zł opłata stała
+ 250 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym Gospodarczym
Wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców
300 zł opłata stała
+ 250 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym do kosztów związanych z wpisami w rejestrze przedsiębiorców należy zaliczyć nie tylko koszty sądowej opłaty od stosownego wniosku ale również koszty obowiązkowej publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Opłata za ogłoszenie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego jest stała i wynosi:
1) za ogłoszenie pierwszego wpisu - 100 zł;
2) za ogłoszenie kolejnych wpisów - 250 zł.

Przykładowo: rejestrując spółkę z o.o. opłata za ogłoszenie wynosi 100 zł, jest to bowiem pierwsze ogłoszenie dotyczące spółki. Każdy kolejny wpis (np. rejestracja zmian, wykreślenie) będzie płatny 250 zł.


Rejestr stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych  zakładów opieki zdrowotnej

wpis podmiotu do rejestru
250 zł opłata stała
rejestracja podmiotu z działalnością gospodarczą (tj. wraz z wpisem do rejestru przedsiębiorców)
500 zł opłata stała
+ 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
rejestracja zmian (dotyczy podmiotu wpisanego tylko w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych ZOZ, nie wpisanych do rejestru przedsiębiorców):
150 zł
sprawozdanie finansowe
40 zł
Wykreślenie z rejestru
300 zł
Wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców bez wykreślenia z KRS
150 zł


Rejestr dłużników niewypłacalnych 

wpisanie dłużnika do rejestru
300 zł
wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych
150 zł

Tytułem komentarza warto wspomnieć, że w przypadku jednoczesnego wniesienia kilku wniosków o wpis lub dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, na kilku formularzach, przez tego samego wnioskodawcę - pobiera się jeden wpis, a jeżeli ustawa przewiduje dla danego typu wpis o różnej wysokości- pobiera się jedynie wpis wyższy.

Warto przeczytać jeszcze:
Obsługa prawna firmy

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych [Dz. U. 2005 Nr 167, poz. 1398]
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalenia ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia z dnia 15 kwietnia 1996r., tekst jednolity z 01 lutego 2013r. [Dz. U. 2013, poz. 238]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz