środa, 3 czerwca 2015

Narkotyki w Czechach – fakty i mityCzy można w Czechach legalnie posiadać narkotyki?

Według czeskiego prawa posiadanie narkotyków w ilości większej, niż mała jest przestępstwem. Ilość większa, niż mała jest taką ilością przechowywanej substancji, która kilkakrotnie – według zagrożenia poszczególnych substancji dla życia i zdrowia ludzi – przewyższa zwykłą dawkę dzienną zwykłego konsumenta. W poniższej tabeli można zobaczyć "ilości małe" najbardziej znanych i popularnych narkotyków:
Heroina
1,5g
Amfetamina
2g
kokaina
1g
metamfetamina
1,5g
Extasy
4 tabletki
marihuana
10g

Jednakże posiadanie nawet małej ilości narkotyków jest w Czechach wykroczeniem. W postępowaniu mandatowym policjant może za takie wykroczenie nałożyć grzywnę w wysokości do 15 000 CZK. W przypadku obcokrajowców posiadanie niewielkiej ilości narkotyków może skutkować wydaleniem z kraju.

Jaka kara grozi w Czechach za posiadanie większej ilości narkotyków?

Za posiadanie marihuany w ilości większej, niż mała grozi w czeskim prawie kara pozbawieni wolności do roku, zakaz prowadzenia określonej działalności oraz przepadek rzeczy. Z kolei za posiadanie innych narkotyków w ilości większej, niż mała grozi kara pozbawienia wolności do lat 2, zakaz prowadzenia określonej działalności oraz przepadek rzeczy.

Czy można w Czechach legalnie hodować marihuanę?

Hodowanie marihuany jest dozwolone, lecz tylko w ograniczonych ilościach. W tej kwestii ponownie posłużono się pojęciem „ilości większej, niż mała”. Nawet  przy hodowaniu nie można bowiem przekraczać owej, stanowionej prawem ilości. Za przekroczenie ustawowej ilości w przypadku konopi grozi kara do 6 miesięcy pozbawienia wolności, grzywna lub przepadek rzeczy. W przypadku hodowania wszystkich innych roślin, z których produkuje się narkotyki, zagrożenie ustawowe podwyższa się do 1 roku pozbawienia wolności.
Jednakże, o ile samo hodowanie konopi w ilości małej nie jest usankcjonowane to suszenie liści lub sprzedawanie ich, jest juz nielegalne.

Czy można w Czechach handlować narkotykami?

Nie można. W czeskim prawie karnym bezprawna produkcja, dowożenie, wywożenie, przewożenie, oferowanie, udostępnianie, sprzedawanie, lub zapewnianie innej osobie lub przechowywanie dla niej narkotyków podlega karze pozbawienia wolności od 1 roku do 5 lat lub grzywnie. Przestępstwem jest także przygotowanie do wyżej wymienionego czynu.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz