poniedziałek, 23 listopada 2015

Koszty upadłości konsumenckiej?Omawiając instytucje upadłości konsumenckiej nie należy pomijać kwestii kosztów związanych z jej przeprowadzeniem. Nowe przepisy, obowiązujące od stycznia bieżącego roku działają tutaj znowu na korzyść dłużnika. Opłata sądowa od wniosku o ogłoszenie upadłości przez osobę fizyczną wynosi bowiem obecnie 30 zł, a nie jak wcześniej 200 zł. Tak określona kwota to znacznie mniejsze obciążenie dla i tak już nadszarpniętego majątku dłużnika. 

Ponadto przepisy stanowią, iż w przypadku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa. Tym samym pozostałe koszty powstałe z tytułu ogłaszania upadłości konsumenckiej tymczasowo może pokryć Skarb Państwa. 

Pamiętajmy, iż prawidłowo przeprowadzone postępowanie upadłościowe może wiązać się dla nas ze stabilizacją majątkową. Warto więc skorzystać w takim przypadku z pomocy profesjonalisty (adwokata). Czasem nie warto ryzykować prowadzenia tak ważnej sprawy samemu. Koszty poniesione w związku z pomocą osoby doświadczonej i zawodowo zajmującej się sprawami prawnymi są mniejsze, niż skutki negatywnego rozstrzygnięcia sporu. Osoba doświadczona może pomóc nam w jak najkorzystniejszym rozpatrzeniu naszego wniosku przez Sąd. Tym samym w zamian dostajemy wizję rozpoczęcia nowego etapu życia, wolnego od długów. 

Nie ryzykuj! Skontaktuję się z nami! Prowadzimy spraw z zakresu upadłości konsumenckiej.

Więcej w temacie upadłości konsumenckiej:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz