poniedziałek, 23 listopada 2015

Nowa upadłość konsumenckaWiele osób boryka się z poważnymi problemami finansowymi, często nie potrafiąc sobie poradzić z ogromnymi długami. Wierzyciele straszą, dłużnicy wydają się być bezradni. Jeśli taka sytuacja dotyczy Ciebie, warto zapoznać się z poniższym wpisem, który przybliży Ci instytucję upadłości konsumenckiej.

Do niedawna przepisy w tej kwestii były bardzo restrykcyjne, co więcej, dotychczasowe regulacje często wiązały się z utratą całego majątku dłużnika. W styczniu bieżącego roku znowelizowano prawo upadłościowe i naprawcze w zakresie upadłości konsumenckiej. Warto więc zapoznać się z nowymi przepisami, które to zmieniają układ sił w walce dłużnik – wierzyciel. Prywatne bankructwo jest aktualnie łatwiejsze do przeprowadzenia i niekoniecznie wiąże się z utratą całego majątku na poczet długów. 

Jakie przesłanki należy więc spełnić aby ogłoszona została upadłość konsumencka?
Przed 1 stycznia 2015r. upadłość osoby fizycznej Sąd ogłaszał jedynie w przypadku wyjątkowych zdarzeń losowych, które doprowadziły do kłopotów finansowych, jak np. nagła choroba lub niespodziewana utrata pracy. Obecnie Sąd prawie przy każdym poprawnie złożonym wniosku ogłosi taką upadłość. Przede wszystkim należy być osoba fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej i niewypłacalną. Jednak, choć mocno zliberalizowane, to nadal istnieją przesłanki warunkujące oddalenie naszego wniosku przez Sąd, o czym w kolejnym wpisie. 

W sprawach o ogłoszenie upadłości Sąd ma wiele możliwości rozstrzygnięcia. Może od razu umorzyć część długów lub też ustalić plan spłaty. Ważne jest więc, aby postępowanie upadłościowe zostało prawidłowo przeprowadzone, gdyż pozwala to osobie zadłużonej rozpocząć w przyszłości życie bez długów. Tym bardziej warto w tej kwestii skorzystać z porady adwokata, który szczegółowo przybliży całą instytucję upadłości konsumenckiej i zajmie się prawidłowym tokiem całego postępowania. Ponadto należy pamiętać, iż każde nasze działanie oraz ingerencja Sądu ma swoje konsekwencje. Dlatego bardzo ważne jest, aby każdy przypadek przeanalizować indywidualnie. Po zakończeniu postępowania upadłościowego i upływie okresu planu spłaty osoba będzie wolna od jakichkolwiek zobowiązań.

Skontaktuję się z nami! Prowadzimy sprawy upadłości konsumenckiej.

Więcej w temacie upadłości konsumenckiej:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz