poniedziałek, 23 listopada 2015

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej


Z wcześniejszych wpisów wiadomo już, iż przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej od początku tego roku zostały mocno zliberalizowane. Dłużnikom łatwiej jest ogłosić taką upadłość i w konsekwencji rozpocząć nowe życie bez długów, niekoniecznie tracąc przy tym cały swój majątek. Jakie są jednak wymogi wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Przepisy szczegółowo regulują wymogi jakie spełniać musi wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Art. 4912 Prawa upadłościowego i naprawczego stanowi bowiem, iż wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:
1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, a jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL - dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
2) wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
4) aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
5) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;
6) spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;
7) listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;
8) oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności warunkujące oddalenie wniosku.

Wniosek o ogłoszenie upadłości musi więc spełniać wiele wymogów formalnych. Ilość kryteriów jakie musi spełniać wniosek może przerażać dłużnika. Dlatego też warto w tej kwestii skorzystać z usług adwokata lub radcy prawnego, który dzięki swojej wiedzy oraz doświadczeniu, rzetelnie dopełni wszystkich formalności. Dobrze złożony wniosek to podstawa do wszczęcia postępowania upadłościowego, dzięki któremu będziemy w przyszłości mogli zapomnieć o swoich długach.

Skontaktuję się z nami! Prowadzimy sprawy upadłości konsumenckiej.

Więcej w temacie upadłości konsumenckiej:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz